Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z DNIA 21.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektora  Ośrodka Leczenia Odwykowego

w Woskowicach Małych

z dnia 21 listopada 2018 r.

 

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r poz.160  z późn. zm.)

 

ogłaszam  konkurs na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych :

 

  1. przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia
    w dziedzinie psychiatrii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lekarza specjalistę
    w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii    pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych;

 

  1. pełnienia dyżurów lekarskich w Ośrodku Leczenia Odwykowego  w Woskowicach Małych,

 

(Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno).

 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olo-woskowice.co  oraz BIP.

 

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 01 grudnia 2018r. do 31 maja  2019r.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs L ” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe  15,

46-100 Namysłów  do  28  listopada 2018r. do godz. 12.00

 

Otwarcie ofert nastąpi: 28 listopada 2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15.

 

Termin związania ofertą: Składający ofertę związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

 

Joanna Niedźwiedź

         Dyrektor

Ośrodka Leczenia Odwykowego

w Woskowicach Małych


DOCSZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUv2.doc (63,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursuv2.doc (112,50KB)
DOCZałącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursuv2.doc (32,50KB)
DOCZałącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursuv2.doc (36,50KB)
DOCZałącznik nr 1v2.doc (34,00KB)
DOCZałącznik nr 2Av2.doc (33,50KB)
DOCZałącznik nr 2Bv2.doc (32,50KB)