Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z DNIA 13.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego

w Woskowicach Małych

 

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r poz.160  z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne  w zakresie :

 

  • Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lekarza 
    w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii    pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych;
  • Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację w innej dziedzinie niż wymienione w pkt.1 lub nie posiadającego specjalizacji, pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień  w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych;
  • Pełnienia dyżurów lekarskich w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,

 

(Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno).

 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olo-woskowice.co  

 

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 01 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2020r.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe  15,

46-100 Namysłów  do 20 listopada 2018r. do godz. 12.00

 

Otwarcie ofert nastąpi: 20 listopada 2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15.

 

Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  KONKURSU

Załącznik nr 1  do szczegółowych warunków konkursu

Załącznik  nr 2 do szczegółowych warunków konkursu

Umowa