Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1_ZP_2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4196522, faks 077 4196522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania dwóch obiektów Ośrodka Leczenia odwykowego w Woskowicach Małych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w dwóch obiektach Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych:

1) budynku terapii,( do utrzymania w czystości przez wszystkie dni tygodnia ), w którym na parterze budynku mieści się:  całodobowy oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych ( detoksykacyjny),  sale dla pacjentów niepełnosprawnych oddziału terapii uzależnień , izba przyjęć , gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie , pomieszczenie apteki, dyżurka pielęgniarska, i inne pomieszczenia wymienione w załączniku nr1 . Pomieszczenia  oddziału detoksykacyjnego spełniają wymagania przewidziane przepisami dla oddziałów Ośrodka. Każda sala chorych wyposażona jest w  łazienkę z prysznicem, zlewem,  sedesem,   lustrem i wieszakiem na  ręczniki.

 Na piętrze budynku znajdują się sale dla pacjentów oddziału terapii uzależnień oraz pomieszczenie  kuchenne dla pacjentów. Szczegółowy opis pomieszczeń zawiera załącznik nr 1.. Pomieszczenia dla pacjentów oddziału terapii uzależnień  wyposażone są podobnie jak hotelowe.  W każdym pomieszczeni znajdują się  tapczany do spania, szafy pojedyncze i szafki nocne dla pacjentów w liczbie odpowiadającej ilości tapczanów   szafka na buty stolik i krzesła,  regał  do wieszania odzieży z lustrem. Każda sala chorych wyposażona jest w  łazienkę z prysznicem, zlewem, sedesem,  lustrem i wieszakiem na  ręczniki.

2) budynku pałacu - w budynku pałacu znajdują się pomieszczenia do terapii indywidualnej i grupowej oraz pomieszczenia administracji. Każde pomieszczenia do terapii indywidualnej wyposażone jest w regały biurowe, szafki, biurko,  komputer , fotel obrotowy, po dwa  fotele tapicerowane oraz  stolik  okolicznościowy. Pomieszczenie kierownika terapii wyposażone jest  dodatkowe w kanapę. W pałacu znajdują się ponadto dwie świetlice. 


PDFOgloszenie_zp1_2017.pdf (121,57KB)
PDFSIWZ.pdf (236,75KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (121,50KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (84,89KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (152,28KB)