Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania o wartości powyżej 130 000 zł w 2021 roku

Postępowania są publikowane na stronie MiniPortalu prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych

Data publikacji Termin i godzina składania ofert Tytuł postępowania
24.06.2021
12:08
05.07.2021
11:00
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych
16.09.2021 18:12 01.10.2021 12:00 Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki blacharskiej budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz remont łazienek i pomieszczenia (...)
04.10.2021 12:51 15.10.2021 11:00 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz migracja danych
16.11.2021 15:21 02.12.2021 11:00 Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki blacharskiej budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

 

Wersja XML