Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania laboratoryjne

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.olo.biuletyn.info.pl.  

Umowa na w/w świadczenia zawarta będzie na czas określony od 01.07.2021r. do 30.04.2023r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs laboratorium” na adres organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów do 21.05.2021 r. do godz. 14:00

Otwarcie ofert nastąpi: 24.05.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie ofert.pdf (165,93KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (198,74KB)
PDFZał.1 Formularz oferty.pdf (216,77KB)
PDFZał.2 Projekt umowy.pdf (193,58KB)
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (121,72KB)


PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf (171,83KB)