Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie czynności pielęgniarskich w OLO Woskowice Małe

OGŁOSZENIE

 1. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO  - na pełnienie czynności pielęgniarskich na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów przez:
  1. pielęgniarkę lub;
  2. pielęgniarkę ze specj. w dziedzinie psychiatrii lub;
  3. pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
   - czynności pielęgniarskie - dyżur 12 godzinny, 7 dni w tygodniu, w godz. od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00. 
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 4. Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca*: warunki opisane są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie zamówienia: Irena Olfans tel. 77 419 65 22.
 6. kryteria oceny ofert:
  1. Cena*;
  2. termin realizacji / czas dostawy*; 
  3. gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*; 
  4. płatności (warunki, terminy itp.)*; 
  5. jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;  
  6. wiedza / doświadczenie*
 7. Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, na który oferta może być wysłana: Ofertę należy złożyć w formie papierowej. Termin składania oferty upływa w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka). Oferty należy dostarczyć lub przesłać pod adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie Pielęgniarki”.

/-/ Marzanna Wojtczak-Słowikowska
Zastępująca dyrektora
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFZaproszenie-ogłoszenie.pdf (162,61KB)
PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (134,09KB)
PDFZał.1 - Formularz oferty.pdf (123,34KB)
PDFZał.2 - Projekt umowy.pdf (163,02KB)
PDFKlauzula dla kontrahentów.pdf (128,91KB)


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania do 30 tys. euro

czynności pielęgniarskie na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów przez pielęgniarkę, pielęgniarkę ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, tj.  dyżury 12 godzinne, 7 dni w tygodniu, w godz. od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00.

PDFInformacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf (137,09KB)