Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na pełnienie czynności pielęgniarskich

Ogłoszenie

 1. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych poniżej 30.000 EURO - na pełnienie czynności pielęgniarskich na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów przez:
  a)    pielęgniarkę lub;
  b)    pielęgniarkę ze specj. w dziedzinie psychiatrii lub;
  c)    pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii
         - czynności pielęgniarskie - dyżur 12 godzinny, 7 dni w tygodniu, w godz. od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00. 

   
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik do niniejszego zamówienia.
   
 3. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
   
 4. Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca*: warunki opisane są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
   
 5. Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie zamówienia: Irena Olfans tel. 77 419 65 22.
   
 6. Kryteria oceny ofert:
  a) cena*;
  b) termin realizacji / czas dostawy*;
  c) gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*; 
  d) płatności (warunki, terminy itp.)*; 
  e) jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;  
  f) wiedza / doświadczenie*
   
 7. Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana: Ofertę należy złożyć w formie papierowej. Termin składania oferty upływa w dniu 4 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka). Oferty należy dostarczyć lub przesłać pod adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie Pielęgniarki”

/-/Marzanna Wojtczak-Słowikowska
Zastępująca Dyrektora
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie.pdf (156,68KB)
PDFSzczególowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (138,94KB)
PDFZał.1 - formularz oferty.pdf (104,01KB)
PDFZał.2 - projekt umowy.pdf (181,56KB)
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (149,11KB)


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych poniżej 30.000 EURO  

na pełnienie czynności pielęgniarskich na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów przez:

 1. pielęgniarkę lub;
 2. pielęgniarkę ze specj. w dziedzinie psychiatrii lub;
 3. pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
  - czynności pielęgniarskie - dyżur 12 godzinny, 7 dni w tygodniu, w godz. od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych informuje, że do dnia 4 grudnia 2020 r.: Brak złożonych ofert. 

/-/ Marzanna Wojtczak-Słowikowska
Zastępująca dyrektora
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

PDFInformacja o rozstrzygnieciu.pdf (151,07KB)