Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

4/ZP/2020 - Kompleksowe sprzątanie obiektów...

Nr sprawy: 4/ZP/2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowe sprzątanie obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Ogłoszenie zostało opublikowanie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 578899-N-2020 w dniu 28.08.2020 r.

Termin składania ofert: 10.09.2020, godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (230,96KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf (563,13KB)
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - wykaz pomieszczeń i wyposażenia do sprzątania (dot. zad. 1).pdf (332,57KB)
PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy - zad. 1.pdf (258,54KB)
PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy - zad. 2.pdf (257,82KB)
DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - formularz oferty załączniki.doc (154,00KB)

PDFWyjaśnienia do SIWZ.pdf (258,98KB)
PDFI zmiana SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.pdf (174,80KB)
PDFII zmiana SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.pdf (173,76KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf (85,11KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf (85,83KB)


ROZSTRZYGNIĘCIE

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (155,02KB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (150,15KB)
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (134,67KB)


OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 560406835-N-2021 z dnia 21.01.2021 r. o zmianie umowy. Link do ogłoszenia https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/3627d008-529c-40f7-9948-0cf4a3e8d8f3

PDFOgłoszenie o zmianie umowy.pdf (124,22KB)