Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne w 2020 roku

Plan postępowań do przeprowadzenia w 2020 roku:
PDFPlan postepowań o udzielenie zamówień powyżej 30 000 euro.pdf
PDFPlan udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro.pdf

 

Data ogłoszenia Znak postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert
26-02-2020 1/ZP/2020 Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla budynku z Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (OLAZA) Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 13.03.2020 godz. 09:30
29-06-2020 2/ZP/2020 Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych 09.07.2020 godz. 11:00
29-07-2020 3/ZP/2020 Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 21.08.2020
godz. 9:00
28-08-2020 4/ZP/2020 Kompleksowe sprzątanie obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu 10.09.2020 godz. 12:00

 

Wersja XML