Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne w 2017 roku

Data ogłoszenia Numer sprawy Termin składania ofert Opis zamówienia
08.19.2017 1/ZP/2017 19.09.2017
godz.12:00
Na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania dwóch obiektów Ośrodka Leczenia odwykowego w Woskowicach Małych
Dokumenty do pobrania:
PDFOgloszenie_zp1_2017.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.10.2017 2/ZP/2017 23.10.2017
godz.13:00
Na kompleksową obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr 1 do SWIZ w ilości 50 000 osobodni żywieniowych, oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów.
Dokumenty do pobrania:
PDFogloszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFzałacznik nr 1.pdf
PDFzałacznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf
PDFzałącznik nr 4.pdf
PDFzałącznik nr 5.pdf
PDFzałącznik nr 6.pdf
PDFzałącznik nr 7 projekt umowy.pdf
PNGotwarcie_ofert.png
JPEGzawiadomienie_o_unieważnieniu.jpeg
25.10.2017 3/ZP/2017 06.11.2017
godz.13:00
Na kompleksową obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr 1 do SWIZ w ilości 50 000 osobodni żywieniowych, oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów.
Dokumenty do pobrania:
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałacznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf
PDFzałącznik nr 4.pdf
PDFzałącznik nr 5.pdf
PDFzałacznik nr 6.pdf
PDFzałącznik nr 7 projekt umowy.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wersja XML